1900 - Eerste milieuproces in Nederland


De textielindustrie gaf veel overlast. De baron Van Heeckeren was de vervuiling zat. Hij spande in 1902 een proces aan tegen de gemeente Enschede over de verontreiniging van de Twickeler Vaart. Het water was vervuild en in droge perioden stonk het.

In het begin van de 20e eeuw bloeide de textielindustrie enorm op in Enschede. Om het linnengoed te bleken, was er steeds meer water nodig. In plaats van het beekwater ging men ook diep grondwater gebruiken, want dat was te allen tijde ruimschoots aanwezig. De textielindustrie loosde het gebruikte water in de beek. In droge perioden, wanneer er weinig water in de beek stroomde, stonken de beken. De vis verdween uit de beek en het water kon niet meer worden gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik.

De baron Van Heeckeren van kasteel Twickel pikte het niet langer. De beek was niet langer meer een sieraad voor het park. De stank zorgde ervoor dat een verblijf in het park en het kasteel soms ondraaglijk was. Hij spande  in 1902 een proces aan tegen de gemeente Enschede over de verontreiniging van de Twickeler Vaart. Dit was het eerste milieuproces in Nederland! In 1905 werd de gemeente Enschede veroordeeld en de baron in het gelijk gesteld. Het vonnis betekende dat een aantal textielbedrijven gesloten moest worden. Daar wilden deze bedrijven niet aan voldoen. Er volgde een langslepend proces. De gemeente Enschede moest jarenlang een boete betalen tot er een passende oplossing gevonden was. Aan de Bruggertstraat in Enschede werd in 1920 een zuivering gebouwd, maar deze voldeed niet. Het probleem in Twickel werd met deze zuivering niet opgelost. Dat was in 1951 wel het geval toen de rioolwaterzuivering van Enschede aan de Lonnekerbrugstraat in gebruik werd genomen.


Zuivering Enschede Lonnekerbrugstraat 1951