Verleden


Verleden 1830 - De textielindustrie 1840 - Aardappelmeelindustrie 1900 - De Baron van Twickel 1941 - Rioolwaterzuivering Enschede 1962 - Eerste all-in waterschap 1970 - Aandacht voor waterkwaliteit

Wat gebeurt als onze 23 rioolwaterzuiveringen niet werken? Dan komt al het vieze water van huishoudens en bedrijven rechtstreeks in de natuur. Tot 50 Jaar geleden waren er nog geen afspraken over het lozen van afvalwater. Sinds 1970 is de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in werking getreden. Het doel was om verontreiniging van oppervlakte water te voorkomen en tegen te gaan.

Door het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven levert waterschap Vechtstromen al 50 jaar een belangrijke bijdrage aan de waterkwaliteit, de volksgezondheid en een leefbare omgeving in steden, dorpen en landelijk gebied in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

1830 Textielindustrie

De opkomst van de textielindustrie in Twente zorgde voor een meer werkgelegenheid. Maar dit had ook een keerzijde, namelijk watervervuiling door het fabrieksproces.

1840 Aardappelmeelindustrie

Tijdens de industriële revolutie, rond 1840, werden er in het noorden van Nederland verschillende aardappelmeelfabrieken gesticht. Deze fabrieken werden gebouwd langs de kanalen zodat het afvalwater erin geloosd kon worden.

1900 De Baron van Twickel

De Baron van Twickel tegen de gemeente Enschede. Het eerste milieuproces van Nederland.

1941 Rioolwaterzuivering Enschede

In 1941 werd gestart met de bouw van de zuivering van Enschede. Door de oorlogsjaren en geldgebrek werd de oplevering flink vertraagd, de installatie is pas in 1951 opgeleverd.

1962 Eerste all-in waterschap

In 1962 werd waterschap De Regge verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Vanaf toen kon er gewerkt worden aan de aanpak tegen watervervuiling. Er werden rioolwaterzuiveringen overgenomen en gebouwd.

1970 Aandacht voor de waterkwaliteit

De aanhoudende stank, dode vissen en zichtbaar vervuild water zorgden ervoor dat de bevolking en de overheid vonden dat er echt iets aan de vervuiling van de rivieren gedaan moet worden.