1941 - Rioolwaterzuivering Enschede


In 1941 werd gestart met de bouw van de zuivering van Enschede. Geldgebrek en de oorlogsjaren zorgden echter voor een flinke vertraging . De installatie werd uiteindelijk in 1951 opgeleverd.

Het Rijk stelde geld beschikbaar voor de bouw van een kunstmatige biologische installatie. Gemeente Enschede besloot onmiddellijk van deze toezegging gebruik te maken. Door de raad werd in 1939 een krediet verstrekt van ƒ 1.580.000,- voor de bouw van een zuiveringsinstallatie. De bouw begon in 1941. Ondanks de Tweede Wereldoorlog probeerde men door te bouwen. In 1942 was het hoofdgebouw al wel klaar. In 1944 moest de bouw echt stilgelegd worden door de oorlog.

Het hoofdgebouw en de werkplaats staan er nog steeds en zijn van architectuurhistorisch belang. Het is vroeg naoorlogse architectuur en heeft veel stijlkenmerken van de jaren 30. Het gebouw heeft ook cultuurhistorische waarde: het is een voorbeeld van een functioneel gebouw bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In 2017 hebben deze gebouwen de status van gemeentelijk monument gekregen.