1962 - Eerste all-in waterschap


In 1962 werd waterschap De Regge via een reglementswijziging verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Nu had het waterschap verantwoordelijkheid over voldoende water in de rivieren, beken en sloten én de verantwoordelijk voor schoon water. Dat maakt het waterschap tot het eerste ‘All-in-waterschap’  van Nederland. Vanaf dat moment konden er acties ondernomen worden tegen watervervuiling. De rioolwaterzuiveringen van de gemeentes Almelo, Enschede, Diepenheim en Haaksbergen werden overgenomen en er werden ook nieuwe rioolwaterzuiveringen gebouwd.

Het waterschap was blij dat er aan het herstellen van het vervuilde water gewerkt kon worden. Maar veel liever waren ze hier al eerder mee begonnen. In 1924 had waterschap De Regge al een nieuwe taak opgenomen, namelijk “het waken tegen verontreiniging van de onder toezicht van het waterschap staande wateren”. Kortom: in de gaten houden wat er met waterverontreiniging gebeurt. Via keurbepalingen (dat zijn kwaliteitseisen waaraan het lozen van afvalwater aan moet voldoen) wilde het waterschap ervoor zorgen dat het water in rivieren, beken en sloten van goede kwaliteit was.

Op deze keurbepalingen kwam veel kritiek. Het betekende voor de industrie dat ze investeringen moesten doen, die te groot waren voor de bedrijven. De industrie was belangrijk voor de werkgelegenheid. Uiteindelijk werd besloten om de keurbepaling niet door te laten gaan. Wel werd in 1926 in Twente op initiatief van de gemeente Almelo een Reggecommissie ingesteld. Deze commissie ging zich buigen over de vervuiling van de Twentse wateren. In 1928 kwam deze commissie met haar rapport. Het rapport was spraakmakend omdat er toen al werd gepleit voor één organisatie voor het hele gebied. Het werd gezien als de eerste stap in het erkennen van de vervuiling van de Twentse wateren.

In 1962 was het dan toch zo ver dat waterschap De Regge verantwoordelijk werd voor voldoende én schoonwater.


Wapen waterschap De Regge

Wapen waterschap De Regge