1970 - Aandacht voor schoon water


Tot 1970 werden er geen grote stappen gemaakt op het gebied van schoon water. Het was zo erg dat de  aanhoudende stank, dode vissen en zichtbaar vervuild water de volksgezondheid bedreigden. De bevolking en de overheid vonden dat er nu echt iets aan de vervuiling van de rivieren gedaan moest worden.  Men besloot dan het beheer van het water gezamenlijk moest worden aangepakt.

Op 1 december 1970 ging daarom de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in werking. Hierin werd vastgelegd dat Provincies, zuiverings- en waterschappen de verantwoordelijkheid kregen voor de waterkwaliteit.

In Drenthe en Noordwest Overijssel werden er daarom zuiveringschappen opgericht. In 1999 werden deze zuiveringschappen onderdeel van de waterschappen. In Twente was dit in 1962 al geregeld. Waterschap De Regge had toen al (als eerste ‘all-in’ waterschap) de verantwoordelijkheid voor voldoende, veilig én schoon water.

Rioolwaterzuiveringen gaan de strijd tegen watervervuiling aan

In 1972 wordt in een bioscoopjournaal het probleem in Twente duidelijk naar voren wordt gebracht. Overal in Nederland worden rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZI (rioolwaterzuivering)’s) gebouwd om het rioolwater op biologische wijze te zuiveren. In 1972 worden er in Twente door onze voorganger waterschap Regge en Dinkel zeven nieuwe installaties in gebruik genomen. In Drenthe leverden in 1974 onze voorgangers Zuiveringsschap Drenthe, ‘t Suydevelt en De Vechtlanden 11 RWZI’s op.

Voor die tijd werd al het afvalwater van bewoners en industrie zonder voorbehandeling in de rivieren geloosd. In dit filmpje worden beelden getoond van de vervuiling in de rivier waar het water uit het stadsriool zich voegt bij het vervuilde water van de industrie. Dankzij de bouw van de RWZI’s werd het leefklimaat in Drenthe en Twente sterk verbeterd al werden de resultaten van de inspanningen pas na jaren zichtbaar. Zo vuil was het.

Twente loopt voorop in de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties

De bouw van de RWZI’s droeg bij aan de verbetering van het oppervlaktewater. Tegelijkertijd was er nog steeds sprake van een stijgende hoeveelheid afvalwater door de toenemende industrie en bevolkingsgroei. Bovendien konden we dit probleem niet alleen oplossen. De aanpak van de vervuiling was een internationaal probleem en vereiste ook een internationale aanpak.

Het sein staat op rood

Dit bioscoopjournaal uit 1976 illustreert de ernst van de situatie: Het sein staat op rood. Duidelijk komt naar voren dat het zuiveren van afvalwater ook belangrijk is voor de drinkwatervoorziening.


Filmpje 1, augustus 1972 bioscoopjournaal

Filmpje 2, oktober 1972 bioscoopjournaal

Filmpje 3, januari 1976 bioscoopjournaal