Algemeen bestuur


Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van een waterschap. Het bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. Het algemeen bestuur stelt de begroting en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen vast, evenals de belangrijkste regelingen en verordeningen. Het beslist over de uitvoering van grote investeringsprojecten en controleert de uitvoering van de taken van het waterschap en de besteding van het jaarlijkse budget.

Leden algemeen bestuur

Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 27 leden. Er zijn verschillende categorieën vertegenwoordigd. De grootste categorie (twintig zetels) wordt gevormd door ‘ingezetenen'. 7 zetels zijn wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (3 zetels, aangewezen door LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord), bedrijfsleven (3 zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel, aangewezen voor natuurterreinen). In totaal telt ons algemeen bestuur 27 zetels.

Stefan Kuks

Watergraaf Stefan Kuks db

Woonplaats: Enschede
Telefoon: 06–21166391 (secretaresse)
s.kuks@vechtstromen.nl

Richard Andringa

Richard Andringa

Woonplaats: Zwolle
Telefoon: 06-29560702 (secretaresse)
r.andringa@vechtstromen.nl

Categorie ingezetenen

Nettie Aarnink

Nettie Aarnink

Woonplaats: Agelo
n.aarnink@vechtstromen.nl

Water Natuurlijk

Myrte van Dijk

Myrte van Dijk

Woonplaats: Emmen
m.van.dijk@vechtstromen.nl

Water Natuurlijk

Wim van de Griendt

Wim van de Griendt

Woonplaats: Hengelo
w.van.de.griendt@vechtstromen.nl

Water Natuurlijk

Anieke Kranenburg

Anieke Kranenburg

Woonplaats: Enschede
a.kranenburg@vechtstromen.nl

Water Natuurlijk

Jan Nicolaï

Jan Nicolaï

Woonplaats: Coevorden
Telefoon: 06-43588570
j.nicolai@vechtstromen.nl

Water Natuurlijk

Johan Arkink

Johan Arkink

Woonplaats: Weerselo
Telefoon: 06-51262295
j.arkink@vechtstromen.nl

CDA

Couzijn Bos

Couzijn Bos

Woonplaats: Vriezenveen
Telefoon: 06-51571622
c.bos@vechtstromen.nl

CDA

Freek Ensink

Freek Ensink

Woonplaats: Schoonebeek
Telefoon: 06-21431234
freekensink@hotmail.com

CDA

Ellen Hemmers-Markerink

Ellen Hemmers-Markerink

Woonplaats: Haaksbergen
Telefoon: 06-30250883
e.hemmers@vechtstromen.nl

CDA

Wim Stegeman

Wim Stegeman

Woonplaats: Rijssen
Telefoon: 06-29560735
w.stegeman@vechtstromen.nl

CDA

Hans van Agteren

Hans van Agteren AWP

Woonplaats: Enschede
Telefoon: 06-38310358
h.van.agteren@vechtstromen.nl

AWP niet politiek wel deskundig

Rosemarie Merz

Rosemarie Merz

Woonplaats: Tubbergen
Telefoon: 06-24398725
r.merz@vechtstromen.nl

AWP niet politiek wel deskundig

Machiel Wispels

Machiel Wispels

Woonplaats: Borne
m.wispels@vechtstromen.nl

AWP niet politiek wel deskundig

Anneke Broekman-Veltman

Anneke Broekman-Veltman

Woonplaats: Enschede
Telefoon: 06-24241975
a.broekman@vechtstromen.nl

VVD

Peter Rijtema

Peter Rijtema

Woonplaats: Wachtum
Telefoon: 06-51339053
rijtema@vvdvechtstromen.nl

VVD

Jeannette Rikkink-Knippers

Jeannette Rikkink-Knippers

Woonplaats: Denekamp
Telefoon: 06-22237711
j.rikkink-knippers@introweb.nl

VVD

Erik Jan Meijboom

Erik Jan Meijboom 50plus

Woonplaats: Diepenheim
Telefoon: 06-31751015
e.meijboom@vechtstromen.nl

50PLUS

Hugo Tromp

Hugo Tromp

Woonplaats: Ommen
Telefoon: 06-27536333
h.tromp@vechtstromen.nl

ChristenUnie

Martin Hornis

Woonplaats: Emmen
Telefoon: 06 – 22 21 33 83
m.p.hornis@ziggo.nl

OUDERENPARTIJ

Categorie landbouw

Henriette Kramer

henriette kramer

Woonplaats: Coevorden
Telefoon: 06 82 07 15 22
h.kramer@vechtstromen.nl

Landbouw

Cor Mentink

Cor Mentink

Woonplaats: Fleringen
Telefoon: 06-20347346
c.mentink@vechtstromen.nl

Landbouw

Wilbert Siebring

Wilbert Siebring

Woonplaats: Emmen
Telefoon: 06-55745023
w.siebring@vechtstromen.nl

Landbouw

Categorie bedrijfsleven

Jan van Keulen

Jan van Keulen

Woonplaats: Dalen
Telefoon: 06-15911158
j.van.keulen@vechtstromen.nl

Bedrijven

Erik Lievers

Erik Lievers

Woonplaats: Tilligte
Telefoon: 06-38310361
e.lievers@vechtstromen.nl

Bedrijven

Paul Schnellen

Paul Schnellen

Woonplaats: Enschede
p.schnellen@vechtstromen.nl

Bedrijven

Categorie natuurterreinen

Harrie Alberts

Harrie Alberts

Woonplaats: Diepenheim
Telefoon: 06-46176459
alberts120@kpnmail.nl

Natuurterreinen