Presentatie definitief ontwerp Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek

Gepubliceerd op 18 april 2024

Waterschap Vechtstromen heeft hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het aanleggen van een nieuw watersysteem bij de toekomstige Buffer Zuid bij Nieuw-Schoonebeek. Inmiddels is er een definitief ontwerp voor het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek. Dit plan lichten wij op 25 april toe tijdens een inloopbijeenkomst. 

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een bufferzone van maar liefst 220 hectare: Buffer Zuid. Deze buffer is een belangrijke maatregel voor het herstel van de waterhuishouding van dit deel van het Bargerveen en daarmee het herstel van het unieke hoogveen.

Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek

Voor het landbouwgebied ten zuiden en westen van de toekomstige Buffer Zuid legt waterschap Vechtstromen een nieuw watersysteem aan. Doel van dit nieuwe watersysteem is om indien nodig water aan te kunnen voeren naar Buffer Zuid en de landbouw ten zuiden van de buffer, en waar nodig water af te kunnen voeren. In het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek staat hoe het waterschap de waterhuishouding in dit gebied gaat herinrichten.
Voor het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek wordt binnenkort de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bij de gemeente Emmen aangevraagd en de omgevingsvergunning bij het waterschap zelf (voorheen projectplan). Beide aanvragen worden dan ter inzage gelegd.

Informatiebijeenkomst op 25 april

Je bent van harte welkom bij de informatiebijeenkomst op donderdag 25 april. Hier presenteren wij het definitieve ontwerp van het plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 april bij De Dorpshoeve, Europaweg 145 in Nieuw-Schoonebeek. Van tevoren aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur staat de koffie klaar!
Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt ook het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep gepresenteerd.

Tweede inloopbijeenkomst eind mei

Naast deze inloopbijeenkomst van het waterschap over de waterhuishouding, organiseert Prolander eind mei 2024 een inloopbijeenkomst over gebiedsinrichting. Deze inloopbijeenkomst sluit naadloos aan op de bijeenkomst van 25 april. Prolander voert namens de Bestuurscommissie Bargerveen de werkzaamheden uit voor de aanleg van Buffer Zuid. Deze werkzaamheden kunnen niet starten als een deel van de waterhuishouding niet op orde is. Bij de aanleg van Buffer Zuid moet het teveel aan water namelijk afgevoerd kunnen worden.
Tijdens de inloopbijeenkomst eind mei worden bezoekers bijgepraat over het definitieve plan en de maatregelen voor Buffer Zuid. De buffer geeft tegendruk aan het water dat weglekt uit het zuidelijk gedeelte van Bargerveen. Hierdoor leveren we een unieke bijdrage aan hoogveenherstel. Meer informatie lees je op www.bargerveen-schoonebeek.nl.