Berflobeek – wethouder Kampstraat


De Berflobeek in Hengelo wordt stap voor stap opgeknapt. Het deel van de Berflobeek tussen de Wethouder Kampstraat en Breemarsweg stroomt door een dichtbevolkte woonwijk. Het beheer en onderhoud was door de huidige situatie bij de beek slecht uit te voeren en daarnaast waren de zijkanten / oevers van de beek aan het verzakken. Daarom is er groot onderhoud uitgevoerd. De betonnen wanden van de Berflobeek zijn vervangen. Daarmee is de verzakking van de oevers van de beek opgelost en zijn de voetpaden langs de beek weer te gebruiken. Tussen de nieuwe betonnen wanden zijn in het gehele gerenoveerde deel van de Berflobeek waterplanten aangebracht. Ook zijn er nieuwe struiken en planten op de oever van de beek geplant.

Nieuwe situatie Berflobeek bij de Wethouder Kampstraat

Contact

Heeft u vragen over het project De Berflobeek - wethouder Kampstraat dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jeroen Riekert.

Jeroen Riekert

jeroen riekert

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Informatie