Berflobeek – wethouder Kampstraat


De Berflobeek in Hengelo wordt stap voor stap opgeknapt. Het deel van de Berflobeek tussen de Wethouder Kampstraat en Breemarsweg stroomt door een dichtbevolkte woonwijk. Het beheer en onderhoud is door de huidige situatie bij de beek slecht uit te voeren en daarnaast zijn de zijkanten / oevers van de beek aan het verzakken. Op dit moment zijn de oevers van de beek gestut, maar dit is uiteraard geen blijvende oplossing. Daarom wordt dit deel van de Berflobeek hersteld.

Contact

Heeft u vragen over het project De Berflobeek - wethouder Kampstraat dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jeroen Riekert.

Jeroen Riekert

jeroen riekert

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Informatie