Drienerbeek - Paul Krugerstraat


In het centrum van Hengelo ligt de Drienerbeek. Deze beek sluit aan op de recent opnieuw ingerichte Elsbeek aan de Reigerweg en de Colensostraat. Stap voor stap wordt de Drienerbeek opgeknapt. In 2018 is de vernieuwing van de Drienerbeek langs de Enschedesestraat afgerond. Nu is het stuk tussen de Paul Krugerstraat en de Dr. Ariënsstraat aan een opknapbeurt toe, want er zijn knelpunten in het beheer en onderhoud.  De oevers zijn deels verzakt en kunnen niet of nauwelijks op de normale werkwijze beheerd en onderhouden worden. Hierdoor neemt de stabiliteit af en kunnen oevers met de oeverconstructies en bouwwerken bezwijken. Daarnaast is het terrein langs de beek slecht begaanbaar en kan er wateroverlast ontstaan bij hevige regenbuien.

Contact

Heeft u vragen over het project aan de Drienerbeek dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jeroen Riekert.

Jeroen Riekert

jeroen

Projectleider

088 220 33 33

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Informatie

Schetsontwerp Drienerbeek

Het schetsontwerp voor de Drienerbeek is tijdens de bewonersavond op 13 juli 2022 aan de bewoners gepresenteerd.

Samenwerking

In 2015 hebben de gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen de handen ineengeslagen om een impuls te geven aan de uitdagingen die binnen het stedelijk gebied van Hengelo op ons afkomen als gevolg van de veranderingen van het klimaat. Dit heeft geresulteerd in de samenwerkingsovereenkomst ‘Klimaat Actief Hengelo’. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst zijn voor de Berflobeek, Drienerbeek, Elsbeek en de reconstructies in Hart van Zuid en de Berflo Es projecten geïnitieerd binnen het hoofdproject Beken Hengelo. De voorgenomen herinrichting van de Drienerbeek is één van de projecten.