Werkzaamheden Berflobeek bij Wethouder Kampstraat

Gepubliceerd op 11 oktober 2023

De Berflobeek in Hengelo wordt stap voor stap opgeknapt. Het deel van de Berflobeek tussen de Wethouder Kampstraat en Breemarsweg stroomt door een dichtbevolkte woonwijk. Het beheer en onderhoud is door de huidige situatie bij de beek slecht uit te voeren en daarnaast zijn de oevers van de beek aan het verzakken. Op dit moment zijn de oevers van de beek gestut, maar dit is uiteraard geen blijvende oplossing. Daarom wordt dit deel van de Berflobeek hersteld.

Aannemersbedrijf Negam uit Borne gaat de herstelwerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden van de aannemer starten op 16 oktober en zijn naar verwachting eind januari 2024 gereed.

Deze werkzaamheden aan de Berflobeek worden uitgevoerd in samenwerking met gemeente Hengelo, woningcoöperatie Welbions en omwonenden.

Vervangen betonelementen

De zijkanten van de Berflobeek hebben betonnen wanden. Deze wanden worden vervangen, zodat de verzakking van de beek wordt opgelost en de voetpaden weer te gebruiken zijn. Tussen de nieuwe betonnen wanden wordt op enkele plekken beplanting op de oever en in het water aangebracht, waar waterdieren kunnen nestelen of beschutting kunnen vinden.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden er struiken weggehaald langs de beek. Als het werk klaar is, komen hier nieuwe planten voor terug.

Regenwater naar de beek

Op dit moment is de regenwaterafvoer van een aantal aanliggende woningen nog aangesloten op het riool. Regenwater afkomstig van daken is vaak zo schoon dat zuivering niet nodig is. Dit water kan dus beter worden afgevoerd in de grond of naar een beek. Dat heeft als voordeel dat de rioolwaterzuivering minder wordt belast en het is beter voor de stand van het grondwater, zodat er water is in droge tijden. 
Daar waar het kan worden daarom de regenwaterafvoeren van de gebouwen in de omgeving afgekoppeld, zodat het water van de daken straks richting de beek kan stromen en niet meer via het riool wordt afgevoerd.


Zelf aan de slag

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo vinden het belangrijk om wateroverlast in de toekomst te beperken en nemen daarom maatregelen in de openbare ruimte. Maar ook inwoners kunnen zelf wat doen op het eigen terrein, om ervoor te zorgen dat extreme regenbuien voor minder overlast zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door de regenpijp af te koppelen of de tuin te vergroenen.

Kijk voor tips en inspiratie op www.groenblauwtwente.nl.