Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend


Op donderdag 23 juni werd de vernieuwde Elsbeek in Hengelo officieel geopend. Het terrein naast de Elsbeek was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed en samen met omwonenden en samenwerkende partijen werd de opening van de Elsbeek gevierd.

Er is de afgelopen tijd veel werk verricht aan de Elsbeek en inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Gemeente Hengelo, waterschap Vechtstromen en Welbions hebben intensief samengewerkt aan dit project, in nauw contact met de omwonenden. Op donderdag 23 juni werd de opening van de vernieuwde Elsbeek feestelijk gevierd.

Onthulling insectenhotel

Tijdens de officiële openingshandeling onthulden dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen Hans van Agteren, wethouder Claudio Bruggink van gemeente Hengelo en Hans Bruinink van Welbions een groot insectenhotel dat naast de Elsbeek is geplaatst. Dit insectenhotel draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit van het gebied. Kinderen uit de buurt hebben tijdens de openingshandeling ‘zaadbommetjes’ uitgestrooid, wat zorgt voor een bloemrijke omgeving bij het insectenhotel.

Groene parel in centrum van Hengelo

Van de Koekoekweg tot aan de Paul Krugerstraat is de Elsbeek heringericht. Het is nu een prachtige groene parel in het centrum van Hengelo mét extra ruimte voor de beek en het groen.
Wethouder Claudio Bruggink is dan ook erg blij met het resultaat want dit past goed bij de ambities die we hebben op het gebied van klimaat: “De Elsbeek heeft een metamorfose gekregen. Het is een heerlijke plek om te verblijven of om een wandeling te maken langs de beek. En dat is mede te danken aan de omwonenden, zij waren een belangrijk klankbord en hebben meegedacht over de invulling van het project.”

Klaar voor veranderende weersomstandigheden

Het gebied rondom de Elsbeek is openbaar toegankelijk geworden en goed te beheren door gemeente en waterschap. Hans van Agteren: “Bij de herinrichting was het ook erg belangrijk, dat het gebied afgestemd werd op de veranderende weersomstandigheden. De Elsbeek heeft meer ruimte gekregen, zodat er minder wateroverlast ontstaat bij hevige buien. En de groene inrichting rondom de beek zorgt op warme zomerdagen voor schaduw en verkoeling in de stad. Bovendien draagt het bij aan een grotere diversiteit aan planten- en insectensoorten.”

Meer informatie over dit project en werkzaamheden aan andere beken in Hengelo vind je op onze website: De slimme waterstad Hengel’eau - Vechtstromen