Inloopbijeenkomst Beneden Dinkeldal op 9 juli

Gepubliceerd op 27 juni 2024

Op dinsdag 9 juli organiseren wij een inloopbijeenkomst waar wij het ontwerp met de voorgenomen maatregelen voor het Beneden Dinkeldal presenteren. De bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 en 20.00 uur in het clubgebouw van KV Ons Streven Tilligte.

Wij zijn al enige tijd bezig met de planvorming voor maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de Dinkel tussen kanaal Almelo-Nordhorn en de Duitse grens, het zogenoemde Beneden Dinkeldal. Tijdens de informatiebijeenkomst presenteren wij het ontwerp en laten wij de voorgenomen maatregelen zien.

Werkzaamheden Beneden Dinkeldal

Wij gaan aan de slag in het Beneden Dinkeldal om te voldoen aan de normen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt voor onder andere de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. Daarom gaan wij oevers natuurvriendelijk inrichten met planten, bomen en struiken en brengen we op sommige stukken in de oevers dood hout aan. Langs stuw Stokkenspiek leggen we een nieuw stuk Dinkel aan, zodat de Dinkel passeerbaar wordt voor vissen en ander waterleven.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst over de herinrichting van het Beneden Dinkeldal vindt plaats op dinsdag 9 juli in het clubgebouw van KV Ons Streven Tilligte, Frensdorferweg 17 in Tilligte. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur kunt u binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!