Werkzaamheden Kloosterhuizenbeek en Losserse Elsbeek afgerond

Gepubliceerd op 29 april 2021

De herinrichting van de Kloosterhuizenbeek en de Losserse Elsbeek is afgerond. Langs grote delen van de beken is nieuwe beplanting aangebracht. Dit zorgt voor extra schaduw en is goed voor het leven in het water. Ook zijn er twee waterbergingsgebieden aangelegd aan de Haagsebosweg en bij Penninkskotten.

Dit zijn gebieden waar het water bij hevige regenval tijdelijk kan worden opgeslagen, door het aanbrengen van 2 knijpconstructies zullen deze gebieden vollopen met water. Zo is er daar waar mogelijk ook in droge tijden water beschikbaar. En op meerdere plekken zijn grindbanken aangebracht, soms in combinatie met takkenbossen, om ervoor te zorgen dat de beekbodem langzaam wat hoger wordt. Zo gaan we zoveel mogelijk de verdroging van het gebied tegen.


Retentiegebied Kloosterhuizenbeek

Retentiegebied Kloosterhuizenbeek