Elsbeek en Kloosterhuizenbeek


Elsbeek

De Elsbeek is een langzaam stromende beek op zandgrond en ligt in het stroomgebied van de Dinkel. Een deel van de beek heeft nog een vrij natuurlijke loop en kronkelt door het landschap. Er is ruimte voor de natuur en er komt hier houtige begroeiing voor. Zoals els, eik, es en haagbeuk.

Kloosterhuizenbeek

De Kloosterhuizenbeek ligt grotendeels in een open agrarisch gebied en is plaatselijk erg diep. Op sommige plekken stroomt het water te snel. Dit is nadelig voor planten en dieren in en om de beek.

Zowel de Elsbeek als de Kloosterhuizenbeek zijn goed te bereiken voor planten en dieren. Des te belangrijker om te zorgen voor een goede leefomgeving.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Stephan Jansen.

Stephan Janssen

stephan

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

ELFPO logo met tekst