Werkzaamheden Elsbeek en Kloosterhuizenbeek

Gepubliceerd op 3 november 2020

De werkzaamheden aan de (Losserse) Elsbeek en Kloosterhuizerbeek zijn gestart. Met de voorgenomen maatregelen realiseren wij de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

De werkzaamheden die de komende tijd uitgevoerd worden zijn het aanleggen van stroken met beekbegeleidende bomen en struiken, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het omvormen van naaldbos in loofbos met inheemse soorten. Daarnaast worden takkenbossen in de waterloop aangelegd en richten wij waterbergingsgebieden in om wateroverlast te voorkomen en om water langer vast te houden.

De werkzaamheden duren enkele maanden. Afhankelijk van de weersomstandigheden.