Glanerbeek krijgt haar natuurlijke karakter terug

Gepubliceerd op 26 april 2021

Tussen de Rijksweg N35 en het klooster St. Ephrem de Syriër wordt de Glanerbeek aangepast met als doel de beek haar natuurlijke karakter terug te geven. De beek wordt plaatselijk verlegd en de oevers worden natuurvriendelijk ingericht.

Hierdoor wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast wordt de beek zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Ook wordt de beek vispasseerbaar gemaakt en wordt rekening gehouden met de zichtbaarheid en beleving van de beek. Bijvoorbeeld door stapstenen in het water te plaatsen.

De Glanerbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel. In dit gebied werken wij nauw samen met onze Duitse partners: Stadt Gronau, Kreis Borken en Wasser und Bodemverband Amtsven.

Wilt u meer weten over dit project?

Op de projectpagina kunt u meer informatie over de werkzaamheden vinden. U heeft tot 21 mei de mogelijkheid om een reactie achter te laten op een kaart van het gebied. Daarnaast kunt u een afspraak inplannen met één van onze medewerkers.

----------------------------------------------------------------

Glanerbeek gewinnt seinen natürlichen Charakter zurück

Zwischen der Nationalstraße N35 und dem Kloster St. Ephrem der Syrer wird der Glanerbeek angepasst, um den natürlichen Charakter des Baches wiederherzustellen. Der Strom wird lokal verlegt und die Ufer werden naturfreundlich gestaltet. Dies verbessert das Lebensumfeld von Pflanzen und Tieren. Darüber hinaus wird der Strom so angelegt, dass mehr Platz geschaffen wird, um das Wasser bei extremen Wetterbedingungen vorübergehend im Gebiet selbst zu speichern. Der Bach wird auch für Fische befahrbar gemacht und die Sichtbarkeit und Wahrnehmung des Baches wird berücksichtigt. Zum Beispiel durch Platzieren von Trittsteinen im Wasser.

Die Glanerbeek befindet sich im Einzugsgebiet des Dinkel. In diesem Bereich arbeiten wir eng mit unseren deutschen Partnern zusammen: Stadt Gronau, Kreis Borken und Wasser und Bodemverband Amtsven.

Möchten Sie mehr über dieses Projekt erfahren?

Weitere Informationen zu den Aktivitäten finden Sie unter www.vechtstromen.nl/glanerbeek . Sie haben bis 21 Mai die Möglichkeit, einen Kommentar auf einer Karte des Gebiets zu hinterlassen. Sie können auch einen Termin mit einem unserer Mitarbeiter vereinbaren.