Werkzaamheden Glanerbeek gestart

Gepubliceerd op 13 november 2020

Het eerste deel van de herinrichting van de Glanerbeek is gestart. Het betreft het deel tussen de Gronausestraat en de Glanergrensweg in Glane.

Op deze plek wordt een nieuw beektraject aangelegd. De beek gaat van een rechte naar een meanderende beek. De stroming van het water wordt hiermee verbeterd en er ontstaat meer ruimte om bijvoorbeeld bij hevige regenbuien het water tijdelijk op te slaan. De uitvoering is in handen van Negam uit Oldenzaal.

De glanerbeek ligt in het stroomgebied van het Dinkeldal. De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Samen met onze gebiedspartners werken wij vanuit de Natura2000 en Kaderrichtlijn Water opgaven aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier.