Aan de slag met de Ruhenbergerbeek

Gepubliceerd op 25 oktober 2021

De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan de plannen voor het herinrichten van de Ruhenbergerbeek. Tussen de Gildehauserstraat en de uitmonding in de Dinkel wordt de Ruhenbergerbeek aangepast.

Natuurlijk karakter

Het Nederlandse deel van de Ruhenbergerbeek wordt aangepast met als doel de beek haar natuurlijke karakter terug te geven. De beek wordt plaatselijk verlegd en de oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast worden de beek en de aanliggende gebieden zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Zo kan het water vertraagd worden afgevoerd, zodat het elders geen overlast veroorzaakt, én wordt het grondwater aangevuld.

Inzien van de plannen

De plannen zijn in te zien op de website van het waterschap en tijdens een inloopbijeenkomst.

Via de projectpagina is het mogelijk om het plan in te zien en 3D-animaties en foto’s van de beoogde situatie te bekijken. Ook is het mogelijk om een reactie achter te laten of een afspraak in te plannen.

Daarnaast organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst op woensdag 3 november van 16.00 -20.00 uur in ’t Trefhuus in Overdinkel (Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG). Er zijn medewerkers van het waterschap aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.