Ruhenbergerbeek


De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan de plannen voor het herinrichten van de Ruhenbergerbeek. Tussen de Gildehauserstraat en de uitmonding in de Dinkel wordt de Ruhenbergerbeek aangepast met als doel de beek haar natuurlijke karakter terug te geven.

Door de coronamaatregelen hebben wij het afgelopen jaar veel informatie via de digitale weg gegeven. Gelukkig heeft de tijd ons ingehaald en is het nu ook weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daarom kiezen we nu voor een combinatie van beide. Onze website is voorzien van alle informatie over de plannen en er is een mogelijkheid om digitaal te reageren. Daarnaast organiseren wij een inloopbijeenkomst waar u van harte welkom bent. Deze wordt gehouden op woensdag 3 november, van 16.00 – 20.00 uur in ’t Trefhuus in Overdinkel (Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG).

Ontwerp

Om te komen tot een ontwerp moeten we als waterschap een projectplan opstellen. Dit projectplan is een technische onderbouwing van de maatregelen en hiermee moeten we aangeven wat de effecten zijn op de omgeving.

Naast het projectplan zijn er ook tekeningen gemaakt waarin we aangeven waar welke maatregelen worden uitgevoerd. Ook geven deze tekeningen inzicht in hoe het profiel van de beek eruit komt te zien nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het projectplan en bijbehorende tekeningen kunt u inzien.

Visualisatie

Door het lezen van het projectplan en een “platte” tekening is het moeilijk om een beeld te vormen van hoe het er in de toekomst uit komt te zien.

Op de digitale kaartpagina kunt u op verschillende punten, voornamelijk vanuit de bruggen over de beek, door 360-graden foto's en 3D-animaties een indruk krijgen welke maatregelen we willen nemen. De animatie geeft een beeld van hoe het eruit gaat zien, maar is geen 100% weergave.

Klik op de kaart op één van de markers, er verschijnt een popup, druk op "meer informatie", dan ziet u de 360 graden weergave met de huidige situatie, maatregelen en voor sommige locaties toekomstige situatie.

Contact

Wij hopen dat wij u met deze website voldoende informeren over de herinrichting van de Ruhenbergerbeek en u hiermee de gelegenheid geven om uw reactie(s) te plaatsen op de interactieve kaart.

Wilt u meer weten of heeft u de behoefte om uw reactie toe te lichten, dan kunt u een telefonische of Teams afspraak met ons inplannen. Dit kan door onderstaand formulier in te vullen.

Stephan Janssen

stephan

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie