Werkzaamheden Ruhenbergerbeek gestart

Gepubliceerd op 22 november 2022

Donderdag 17 november zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Ruhenbergerbeek. Aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte voert de werkzaamheden uit.

Tussen de Gildehauserstraat en de uitmonding in de Dinkel wordt de Ruhenbergerbeek aangepast met als doel de beek haar natuurlijke karakter terug te geven.

De beek wordt plaatselijk verlegd en de oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast worden de beek en de aanliggende gebieden zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Zo kan het water vertraagd worden afgevoerd, zodat het elders geen overlast veroorzaakt, én wordt het grondwater aangevuld.

We verwachten dat de werkzaamheden in maart 2023 afgerond zullen zijn. U kunt enige overlast te verwachten van transport van materiaal met vrachtwagens. We doen ons uiterste best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.