Schuivenhuisje


Op de plek waar de Dinkel het Kanaal Almelo-Nordhorn kruist staat het Schuivenhuisje. Dit rijksmonument is één van de twee stuwen in de Dinkel, ter hoogte van het kanaal. De andere stuw, ook een rijksmonument, vinden we ten oosten van het Schuivenhuisje: de Stoneyschuiven.

Dagelijks werken wij aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doen wij op basis van wet- en regelgeving van diverse overheden. Eén daarvan is de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuis horen.

De KRW stelt normen vast voor onder andere de kwaliteit van het water, maar ook of vissen goed van de ene naar de andere beek of rivier kunnen zwemmen, bijvoorbeeld om zich goed voort te kunnen planten. Het waterschap heeft op basis van die regels bepaald bij welke rivieren en beken er werk aan de winkel is. Dat is onder andere het geval bij de Dinkel rondom het Schuivenhuisje en de Stoneyschuiven. Daarom werken we de komende periode aan een plan om deze locatie vispasseerbaar te maken.

Contact

Rob Bokdam

Rob Bokdam

Projectleider

088 220 33 33

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Rob Bokdam.

Indien u een vraag heeft of graag iets met ons wilt delen/meegeven, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Nieuws

Project informatie

Het waterschap staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer, ook in het Dinkelgebied. Met de Dinkelagenda willen we richting geven aan onze inspanningen in het stroomgebied van de Dinkel.

Schuivenhuisje 1 Kanaal Almelo-Nordhorn