Inloopbijeenkomst Beneden Dinkelgebied

Gepubliceerd op 31 mei 2022

Ruim 100 mensen bezochten op donderdag 19 mei de eerste bijeenkomst voor het project Beneden Dinkelgebied. Het betrof de start van de planfase van het project. Daarom werd er kennis gemaakt met de grondeigenaren en andere belanghebbenden in het gebied.

Er ligt nog geen conceptplan. En dat is wennen. Voor onszelf, omdat we normaalgesproken met mensen in gesprek gaan over een concreet plan. Maar het was ook wennen voor de mensen in het gebied. Het gesprek was nu vooral gericht op kennismaking en op het in beeld brengen van de belangen van de verschillende partijen. Zo hopen we uiteindelijk een gezamenlijk gedragen eindresultaat neer te zetten.

We zijn blij met de overwegend positief kritische houding van de aanwezigen. En dat ondanks de vele onzekerheden die er momenteel zijn in het landelijk gebied spelen. Dat beseffen wij ook.

Wat nu?

Veel aanwezigen gaven aan belangstelling te hebben om verder te praten en te bekijken wat de impact van onze wateropgaven voor hen zou kunnen zijn. Met deze mensen gaan wij de komende tijd in gesprek. Ook nodigen wij de mensen met aanliggende gronden uit voor een gesprek. Daarnaast konden mensen via een reactie- en vragenformulier ook reageren. Ook hier gaan wij mee aan de slag.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Hier via onze website en de nieuwsservice (kies bij inschrijven op de nieuwsservice als interesse onderwerp: Dinkel) informeren wij u over de relevante ontwikkelingen in dit project. Bent u direct betrokken bij dit gebied? Dan stellen wij u periodiek op de hoogte van de voortgang.