Tilligterbeek


De Tilligterbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel en strekt zich uit vanaf het Agelerbroek bij het Kanaal Almelo-Nordhorn in het zuiden, tot aan de Duitse grens.

Dagelijks werken wij aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doen wij op basis van wet- en regelgeving van diverse overheden. Eén daarvan is de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuis horen.

De KRW stelt normen vast voor onder andere de kwaliteit van het water, maar ook of vissen goed van de ene naar de andere beek of rivier kunnen zwemmen, bijvoorbeeld om zich goed voort te kunnen planten. Het waterschap heeft op basis van die regels bepaald bij welke rivieren en beken er werk aan de winkel is. Dat is onder andere het geval bij de Tilligterbeek. Daarom werken we de komende periode aan een plan voor maatregelen aan deze beek.

Contact

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Caspar ter Brake.

Indien u een vraag heeft of graag iets met ons wilt delen/meegeven, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Caspar ter Brake

Caspar ter Brake

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie