Inloopbijeenkomst Beneden Dinkelgebied 19 mei

Gepubliceerd op 18 mei 2022

Op donderdag 19 mei organiseren wij een inloop- en kennismakingsbijeenkomst over de wateropgaven in het Beneden Dinkelgebied. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag in gesprek over onze opgaven, maar ook over uw uitdagingen in het gebied.

Wij werken dagelijks aan veilig, schoon en voldoende water. Dat gebeurt op basis van wet- en regelgeving van diverse overheden. Eén van die regelgeving is de Kaderrichtlijn Water. Deze Europese richtlijn stelt normen vast over onder andere de kwaliteit van het water, maar ook of vissen goed van de ene naar de andere beek of rivier kunnen zwemmen, bijvoorbeeld om zich goed voort te kunnen planten. Het waterschap heeft op basis van die regels bepaald bij welke rivieren en beken er werk aan de winkel is. Dat is in het Beneden Dinkelgebied het geval bij de Dinkel en de Tilligterbeek.

Wilt u ook komen?

Tijdens de bijeenkomst presenteren wij geen plannen, want die zijn er nog niet. Maar er moet wel iets gebeuren. Daarom willen wij ook graag weten of er ideeën, wensen of kansen bij belanghebbenden liggen. Woont u in het gebied en wilt u ook meedenken? Of wilt u graag meer weten? Dan bent u van harte welkom om op een voor u geschikt tijdstip langs te komen. De bijeenkomst wordt gehouden in Café Restaurant Rouwers in Agelo en duurt van 16.00- 20.00 uur.