Inloopbijeenkomst Geestersche Molenbeek

Gepubliceerd op 6 mei 2024

Op woensdag 15 mei organiseren wij een inloopbijeenkomst over de wateropgaven aan de Geestersche Molenbeek. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij met bezoekers in gesprek over de uitdagingen en mogelijke maatregelen in het gebied.

Werken aan schoon, voldoende en veilig water

Waterschap Vechtstromen werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doen wij op basis van wet- en regelgeving van diverse overheden. Eén daarvan is de Kaderrichtlijn Water. Deze Europese richtlijn stelt normen vast voor onder andere de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. Op basis van die regels is bepaald bij welke rivieren en beken er aanpassingen nodig zijn. Dat is onder andere het geval bij een deel van de Geestersche Molenbeek.

Voorbereiden op het klimaat

Het klimaat verandert en dat merken we, ook in Twente. Hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd zorgen voor wateroverlast en in de zomerperiode zien we langere perioden van droogte. In de toekomst krijgen we vaker te maken met deze weersextremen. Daarom gaat het waterschap samen met de omgeving onderzoeken hoe we de Geestersche Molenbeek hierop kunnen aanpassen.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst gaan wij met bezoekers in gesprek over onze opgaven en mogelijke maatregelen aan de Geestersche Molenbeek. Ook horen wij graag welke ideeën en wensen er zijn voor het gebied, zodat wij samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Agrariërs en grondeigenaren die wonen in het gebied rondom de Geestersche Molenbeek en andere geïnteresseerden zijn op woensdag 15 mei van harte welkom. De inloopbijeenkomst wordt gehouden bij Erve Kampboer, Kampboerlaan 6, 7678 VV in Geesteren. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur kan men binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig.


Inloopbijeenkomst Geestersche Molenbeek

Geestersche Molenbeek

Streefbeeld Geestersche Molenbeek met aan twee zijden beplanting en aan de rechteroever alleen bomen.

Geestersche Molenbeek

Steefbeeld Geestersche Molenbeek met aan twee kanten van de beek bomen en struiken.