Geestersche Molenbeek


De Geestersche Molenbeek in Geesteren is een langzaam stromende beek op zandgrond met een lengte van 6,4 kilometer lang. De beek wordt bovenstrooms gevoed door de Mosbeek en de Elsenbeek en mondt uit in het Geestersch Stroomkanaal. Het benedenstroomse deel kent een natuurlijke ontstaanswijze en het bovenstroomse deel is doorgegraven naar de Mosbeek.

De Geestersche Molenbeek voldoet nog niet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), met name op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. De KRW is het belangrijkste wettelijke kader voor onder andere de kwaliteit van het water. Om aan de doelen te voldoen gaan wij werken aan de vispasseerbaarheid van de stuwen en gaan wij de oevers natuurlijker inrichten.

Het klimaat verandert en dat merken we, ook in Twente. Hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd zorgen voor wateroverlast en in de zomerperiode zien we langere perioden van droogte. In de toekomst krijgen we vaker te maken met deze weersextremen. Met als gevolg dat er geen water meer stroomt door de beek. Daarom gaat het waterschap samen met de omgeving onderzoeken hoe we de Geestersche Molenbeek hierop kunnen aanpassen.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk, dan kunt u contact opnemen met Rob Bokdam.

Rob Bokdam

Foto Rob Bokdam 2024

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie