Drukbezochte watermarkt in Beuningen

Gepubliceerd op 7 december 2022

Ruim 80 bezoekers waren aanwezig bij de watermarkt in Streekrestaurant ’t Sterrebos in Beuningen. Daar kregen agrariërs, grondeigenaren en andere geïnteresseerden uit het gebied rondom de Roelinksbeek en Voltherbeek informatie over kleinschalige maatregelen tegen droogte en wateroverlast.

De informatiemarkt werd samen met Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente georganiseerd. Deze samenwerking vindt plaats in het kader van de GLB-pilot ‘Gebiedsgerichte aanpak bodem en water’ en ons waterschapsprogramma ‘Haarvaten op Peil ’. Met als doel om samen met agrariërs, inwoners en terreinbeherende organisaties te zoeken naar passende maatregelen voor droge en natte tijden en zo samen het veranderende klimaat het hoofd te kunnen bieden.

Eerste inventarisatie

Robert Eekers, projectleider Haarvaten op Peil: “We zijn blij met deze mooie opkomst bij de watermarkt. We hebben veel mensen gesproken en een goede eerste inventarisatie gemaakt van grondeigenaren die met droogte en maatregelen tegen wateroverlast aan de slag willen. We gaan hier een vervolg aan geven door in de komende periode verder met deze mensen in gesprek te gaan.”

Ook was er veel belangstelling voor de subsidieregeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Anlb) en de eco-maatregelen uit het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hierover ontving men informatie van Gebiedscollectief Noordoost-Twente en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Aequator Groen en Ruimte gaf de aanwezigen inspirerende tips hoe kleinschalige maatregelen zelf goed uit te voeren zijn.


Meer informatie

Reactieformulier

Ook andere geïnteresseerden uit het gebied Roelinksbeek / Voltherbeek kunnen nog contact opnemen over droogtemaatregelen of maatregelen tegen wateroverlast op eigen grond. Dat kan via dit reactieformulier.