Eerste vislift in gebied van waterschap Vechtstromen

Gepubliceerd op 15 maart 2024

Waterschap Vechtstromen nam de eerste vislift in haar beheersgebied in gebruik. Een vislift is een prefab vispassage met een smart besturing- en monitoringssysteem. Het heeft weinig ruimte nodig waardoor meestal geen grondverwerving nodig is. Het ontwerp en realisatie is snel uit te voeren. Tegelijk blijft het een technische vispassage en heeft Vechtstromen vanuit ecologisch oogpunt de voorkeur om een natuurlijke vispassage in de hoofdstroom of een nevengeul aan te leggen. In situaties waar dit niet haalbaar is, zoals bij het Loodiep, is een vislift een goede oplossing. Inmiddels hebben de eerste vissen ook al gebruik gemaakt van de vislift.

Aannemer Dubbink uit Vriezenveen legde in het Loodiep bij stuw Zwinderen de eerste vislift aan. Tot augustus 2024 worden er nog vier aangelegd waarmee vismigratie door het hele Loodiep mogelijk wordt.

Samen met RHDHV en studenten van Windesheim, van hall larenstein en Wageningen doen de betrokken partijen onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de vislift. Zo voeren we een 0-meting uit in het kanaal Coevorden-Zwinderen, om te onderzoeken welke soorten vis daar aanwezig zijn. Zodat we na augustus 2024 kunnen controleren of deze vissen ook via de visliften het Loodiep bereiken. Vechtstromen wil weten in hoeverre de toepassing van visliften kan helpen om barrières op te heffen en vismigratie mogelijk te maken. Een opgave die voor het halen van de doelen in de Kaderrichtlijn Water (KRW) steeds belangrijker wordt. Welke kansen liggen er voor versnelling en opschaling? We vergelijken de kosten en baten van een vislift met andere oplossingen om vismigratie te bevorderen, zoals een nevengeul of bekkenpassage. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het innovatiefonds van Vechtstromen.