Loodiep


Ons water moet, zowel ecologisch als chemisch, van goede kwaliteit zijn. Schoon water is de basis voor een aantrekkelijke leefomgeving. De Kaderrichtlijn Water is het belangrijkste wettelijke kader voor een goede waterkwaliteit.

Het Loodiep is een beek die van het natuurgebied bij Gees tot aan het kanaal Coevorden-Zwinderen vlakbij Coevorden stroomt. Deze beek voldoet nog niet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Zo is het Loodiep bijvoorbeeld onderdeel van het vismigratie netwerk en door de aanwezigheid van stuwen kan de vis nu niet migreren. Daar gaan we aan werken. Bovendien gaan we onderhoud uitvoeren.

Dit doen we door de beek:

  • Vispasseerbaar te maken​
  • Stuwen te automatiseren​ en stuwkleppen te vervangen
  • Te baggeren​
  • Ook zoeken we naar plekken om oevers natuurvriendelijker in te richten.

Doel van de KRW is dat alle watergangen in 2027 voldoen aan de gestelde ecologische en chemische doelen. Een natuurvriendelijke inrichting van waterlopen zorgt voor meer biodiversiteit in en direct langs het water. En voor vissen is het van groot belang dat zij van het ene naar het andere gebied kunnen zwemmen. Vispassages helpen hen hierbij.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Bernard Knuif

Bernard Knuif

Foto Bernard

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie