Internationaal


Schoon, veilig en voldoende water, daar werken we aan in ons beheergebied. Maar water houdt zich niet aan grenzen en iedereen waar ook ter wereld heeft behoefte aan schoon, veilig en voldoende water. In het buitenland is veel belangstelling voor het Nederlandse waterschapsmodel.

Door internationaal samen te werken kunnen we kennis, kunde en ervaringen delen en uitwisselen met landen die al langer en vaak op grotere schaal te maken hebben met bijvoorbeeld wateroverlast of droogte.

Daarom krijgen we buitenlandse delegaties op bezoek bijvoorbeeld in het Kristalbad. En krijgen medewerkers bij Vechtstromen de kans om hun kennis te verbreden en te groeien in hun persoonlijke ontwikkeling door mee te werken aan projecten met of in het buitenland.

Grensverleggende samenwerking met Duitsland

Dit is onze samenwerking met Duitsland. Vechtstromen heeft een lange grens met Duitsland en het merendeel van ons water stroomt vanuit Duitsland ons land en ons beheergebied in. We werken nauw samen met Duitse waterpartners in Niedersachsen en in Nordrhein Westfalen. En we werken lokaal samen met Duitse districten of ‘Kreisen’ zoals bijvoorbeeld de Landkreis Grafschaft Bentheim.

Blue Deal

20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden helpen aan schoon, veilig en voldoende water in 2030. Dat is de ambitie van de Blue Deal. Een samenwerking van alle waterschappen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement. Vechtstromen werkt hieraan mee in: eSwatini en in Vietnam.

Europese samenwerking CATCH

Nederland is misschien wel de belangrijkste delta in Europa. Daarom werken we samen in Europees verband. Niet alleen in Natura2000 en in de Kader Richtlijn Water (KRW) voor schoon water. We werken ook mee met innovatieve projecten zoals CATCH over klimaatadaptatie in stedelijk gebied.

Dutch Water Authorities

Vanuit de hele wereld is er vraag naar Nederlandse waterkennis. Dutch Water Authorities is hiervoor het internationale aanspreekpunt. Dit zijn alle waterschappen in Nederland verenigt in de Unie van Waterschappen. Via DWA bundelen we kennis en expertise binnen de waterschappen om internationaal kennis, kunde en ervaringen te brengen en te halen.

Samenwerking NWP

In het Netherlands Water Partnership werken we internationaal samen met het bedrijfsleven aan wereldwijd goed watermanagement.

www.nwp.nl

Agenda Internationale Samenwerking

Op 17 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen unaniem ingestemd met de Agenda Internationale Samenwerking.

Agenda 2021-2026 (pdf, 1.3 MB)