Vietnam “Blue Dragon Partnership”


Vietnam staat voor enorme uitdagingen op het gebied van waterbeheer. Tyfoons en hevige regenval komen vaak voor in het land. Daarnaast zijn er periodes van droogte. Het zuiden - waaronder de Mekong Delta en Ho Chi Minh-stad - loopt een bijzonder groot risico. Dit wordt verergerd door de toenemende bodemdaling en toekomstige zeespiegelstijging. Van 2012 tot 2018 heeft waterschap Vechtstromen met 5 andere waterschappen twee trainingsprogramma’s uitgevoerd in Ho Chi Minh-stad. Nu werken we met 6 waterschappen in de Mekong Delta.

Blue Dragon Partnership

Pools, Scale-up accelerator, Academy and Community

Het Blue Dragon programma bestaat uit meer dan alleen de thematische Blue Dragon Pools. De Blue Deal Upscaling accelerator, de Blue Dragon Academy en de Blue Dragon Community maken ook deel uit van het programma.

In de Mekong Delta wordt het steeds lastiger om droge voeten te houden, het wonen, werken en leven van 17 miljoen mensen staat op het spel. Bovendien is de regio belangrijk voor de Vietnamese economie. Er is niet één autoriteit om het water integraal te beheren waardoor de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven een extra uitdaging is. Dit maakt goed watermanagement in de Mekong Delta zeer complex en anders dan andere samenwerkingsverbanden die onder de paraplu van de Blue Deal worden ontwikkeld. Gelukkig wordt deze complexe situatie in het Vietnamese watermanagement opgepakt door het ministerie van Planning en Investeringen (MPI). Dit ministerie is gestart met de ontwikkeling van het 'Geïntegreerd Regionaal Plan Mekong Deltagebied' waar wij met de Blue Deal op aansluiten.

Het werk dat we doen met de partners in de Mekong Delta wordt medegefinancierd door de Blue Deal en daarom noemen we deze samenwerking het Blue Dragon Partnership. Dit is een langdurige samenwerking van de Dutch Water Authorities (DWA) en provincies in de Mekong Delta. We gaan van start door provincies in de Mekong Delta in staat te stellen meer geïntegreerd te werken.

Blue Dragon pools

blue Dragon pools

Een belangrijk onderdeel van het Blue Dragon Partnership zijn de thematische pools. Deze zijn opgezet om de integrale samenwerking tussen provincies in de Mekong Delta te versterken. Er zijn gezamenlijk zeven thema's gekozen voor de Blue Dragon pools. Dit zijn: Operation & Management, Water Governance, Flood Risk Management, Climate Adaptation, Project Management, Water Quality and Information Management. De eerste twee pools starten in 2021 en duren 1,5 jaar.

  1. De Upscaling accelerator is gericht op het testen en vooral het opschalen van nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen.
  2. Academy. Het Blue Dragon partnerschap biedt een aanpak aan waarbij de focus van het programma op schaalvergroting ook vertaald wordt in training en capaciteitsontwikkeling. Hier sluit de Blue Dragon Academy op aan. De Academy introduceert een multi-level trainingsprogramma dat niet alleen gericht is op het vergroten van kennis en expertise, maar ook op het vergroten van de Vietnamese trainingscapaciteit.
  3. Community. Ten slotte biedt het Blue Dragon programma door middel van de Blue Dragon Community een basis aan voor de ontwikkeling van een professionele gemeenschap van waterbeheerders die in de Mekong Delta werken en elkaar ondersteunen. Daarnaast richten we ons op het opzetten en koesteren van een groeiende groep Vietnamese professionals die 'de Nederlandse Delta-aanpak' begrijpen en kunnen vertalen naar de eigen situatie. Dit draagt bij aan de groei van het partnerschap met kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Nieuws

Officiële start Blue Dragon Program in Viet Nam

Vrijdag 10 juni 2022 was het eindelijk zo ver, na ruim 2 jaar afwezigheid, de officiële start van het Blue Dragon Program in de Mekong Delta in Vietnam! In aanwezigheid van de directeuren van onze partners: Hau Giang Province, Kien Giang Province en Can Tho City sprak Nettie Aarnink de circa 40 deelnemers aan de Kick Off toe.

Kick Off Juni 2022