Samenwerking Vechtstromen met Eswatini in Blue Deal

Gepubliceerd op 19 september 2022

In de week van 5 tot en met 9 september zijn Nettie Aarnink, lid van het Dagelijks Bestuur en Jan van der Molen, strateeg bij het waterschap in Eswatini geweest. Het belangrijkste onderdeel van deze missie was het bezoek aan “the honourable Minister Mabuza” van het Ministerie van Natural Resources & Energy”. Het doel was om heldere afspraken te maken over de rol en de input van de nationale overheid in de volgende fase van het Blue Deal partnerschap. Vechtstromen is hier de trekker van en werkt samen met onze partner, de Joint River Basin Authorities (JRBA) in Eswatini. De JRBA is de gezamenlijk uitvoeringsorganisatie van de vijf waterschappen in Eswatini en speelt een cruciale rol in de verdere decentralisatie van het waterbeheer in het land.

Missie geslaagd

Het doel is bereikt: er zijn afspraken gemaakt over de personele en financiële input die de nationale overheid in Eswatini gaat leveren. Er zijn ook afspraken gemaakt over de ondersteuning van één de belangrijkste processen voor de verdere decentralisatie van het waterbeheer in Eswatini. In het overleg is aangegeven hoe de personele en financiële input van Nederlandse zijde eruit zal zien. Zo zal Vechtstromen geen financiële ondersteuning leveren. Aansluitend aan het ministeriële overleg was er een receptie voor alle betrokken organisaties waar de Minister de gemaakte afspraken wereldkundig heeft gemaakt. Het bezoek en de toespraken van Minister Mabuza en DB-lid Nettie Aarnink hebben de nodige aandacht gekregen in Eswatini op TV en in de dagbladen.

Blue Deal fase 2

Nu de wederzijdse afspraken helder zijn zal Vechtstromen, als penvoerder van de samenwerking, het projectvoorstel voor de volgende fase bij het Blue Deal programmabureau indienen. Nadat het voorstel is goedgekeurd en de beschikking is ontvangen zal er, net als in fase I, een officiële samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend.

Gender

Een ander belangrijk onderdeel van deze missie was het leveren van een bijdrage aan de workshop  gender voor de JRBA en de belangrijkste partnerorganisaties van de JRBA. Net als in Nederland zijn er in Eswatini minder vrouwen dan mannen actief in de watersector. Maar er is ook een belangrijk verschil. Veel meer dan in Nederland heeft het werk van de waterschappen direct invloed op de levens en de toekomst van meisjes en vrouwen. Vaak zijn het de meisjes die water voor het gezin en de familie moeten halen. Bij een grotere afstand tussen waterput en thuis gaat veel tijd verloren. Bij de meisjes gaat dit dan ten koste van schooltijd, soms kunnen meisjes hierdoor niet meer naar school. Daarnaast zijn het vaak de vrouwen die de gewassen voor de eigen familie telen, zodat er eten op tafel staat. Goed waterbeheer is voor hen van levensbelang. Vandaar de aandacht voor gender. DB-lid Nettie Aarnink heeft hieraan bijgedragen door haar ervaringen in Nederland en in andere Afrikaanse landen te delen en in gesprek te gaan met de bestuursleden van o.a. de JRBA.

EU

Tot slot zijn is er ook bezoeken afgelegd aan UNDP, de delegatie van de Europese Unie in Eswatini en aan WaterAid. Deze organisaties zijn al betrokken en we verbinden hen graag  (nog) meer aan onze activiteiten in Eswatini. Al met al een zeer nuttige en ook leuke missie die impact gaat hebben op de samenwerking Nederland & Eswatini en het partnerschap Vechtstromen & JRBA.