Wanneer vindt het onderhoud plaats?


  • De onderhoudspaden naast de waterlopen worden in de periode 1 mei tot 16 november maximaal vier keer gemaaid.
  • De waterlopen worden in de periode  van 1 juni tot 16 november 1 of meerdere keren gemaaid. De frequentie van het maaionderhoud is onder andere afhankelijk van de functie van de waterloop.
  • Als gevolg van weersomstandigheden kan het voorkomen dat er voor 1 juni of na 15 november maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Kijk voor meer informatie op de maaikalender.