CATCH


Een North Sea Region Interreg project

Kind springt in een plas

Hoe kunnen middelgrote steden anticiperen op de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden? Met het project CATCH gaan we met provincie Overijssel, Universiteit Twente, de gemeenten Enschede en Zwolle en 7 Europese partners uit Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, op zoek naar antwoorden op deze vraag.

CATCH staat voor ‘water sensitive Cities: the Answer To CHallenges of extreme weather events’. Ofwel vertaalt naar het Nederlands: water bewuste steden: antwoord op extreme weersomstandigheden. Fundament onder het CATCH project is de theorie van de water sensitive cities (bekijk filmpje). Kort gezegd is een water sensitive city een stad die water integraal meeneemt in de ontwikkeling van de stad.

Onze watergraaf over CATCH:

“Als lead- partner van deze samenwerking ben ik erg blij met de goedkeuring van het project CATCH. We krijgen de komende jaren vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Meer wateroverlast door bijvoorbeeld hoosbuien, maar ook langere perioden van droogte. Hierop zijn we nog onvoldoende voorbereid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het hoog water in een stad als Münster. Daar viel op 28 juli 2014 300 millimeter regen in zeer korte tijd en veroorzaakte 140 miljoen aan schade in de stad. Met CATCH zoeken we internationaal naar antwoorden en maatregelen voor met name middelgrote steden, om onder andere schade te voorkomen en de leefbaarheid van de stad te waarborgen. Klimaatverandering overstijgt grenzen, daarom is het prachtig dat we dat samen met zoveel Europese partners kunnen doen”.

Wat gaat het opleveren?

CATCH adresseert de behoeften van middelgrote gemeenten om met klimaatadaptatie en de effecten van extreme weersomstandigheden om te kunnen gaan. Ten opzichte van de grote steden, typeren middelgrote gemeenten zich door hun beperkte middelen en expertise, een hechte relatie met het omringende gebied en een aantal specifieke uitdagingen zoals werkgelegenheid, leeftijdsopbouw en vitaliteit binnenstedelijk gebied.

De partners ontwikkelen samen een decision support tool en een routekaart die middelgrote gemeenten helpt om tot een lange termijn klimaatadaptatiestrategie te komen. Het CATCH-project biedt de samenwerkende partners zo de mogelijkheid om samen te werken op Europees én regionaal niveau. Het project creëert bewustzijn van de problematiek en steunt de middelgrote steden in Europa om een belangrijke stap.

Financiering

interr

De totale omvang van het project bedraagt € 4,7 miljoen en de toegezegde Europese subsidie is € 2,35 miljoen. Het project start in juli 2017 en loopt tot en met juli 2020.

Meer over CATCH?

Bezoek de website: CATCH, Interreg VB North Sea Region Programme
Of volg het project op Twitter: @CATCH_interreg

Gerelateerde klimaat thema’s en projecten