Geen uitzonderlijke waterstanden in ons gebied

Gepubliceerd op 15 juli 2021

Afgelopen dagen is er uitzonderlijk veel neerslag gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas (Limburg, Ruhrgebied, België etc.). In Limburg is hierdoor wateroverlast ontstaan. Die beelden worden door alle media in Nederland gedeeld. Kan dit eigenlijk ook bij ons gebeuren?

In ons gebied is ook veel neerslag gevallen. Het is echter niet te vergelijken met de hoeveelheid neerslag in Limburg. Ons stroomgebied met de belangrijke rivieren de Vecht, Regge en Dinkel ligt ook een heel stuk noordelijker en staat hier volledig los van.

Op dit moment ervaren we geen problemen. We houden het gevallen water zelfs zo veel mogelijk vast. Bijvoorbeeld in onze retentiegebieden. Dat water kunnen we namelijk weer goed gebruiken tijdens mogelijke droge periodes die nog kunnen komen.

Kan er in Twente, Vechtdal of in zuidoost Drenthe ook wateroverlast ontstaan?

Het wordt in Nederland steeds belangrijker om slim om te gaan met water. Het veranderende klimaat zorgt voor extremer weer. We ervaren langere periodes van droogte, maar we krijgen ook te maken met meer intense hoosbuien. Er valt dan een grote hoeveelheid regen in korte tijd en dat vaak ook nog heel lokaal. En ja, dat soort hoosbuien, zoals nu in Limburg, kunnen dus ook bij ons in dorpen en steden problemen veroorzaken. Ondanks de vele maatregelen die overheden, inwoners en grondeigenaren samen al hebben genomen.

Klimaatverandering vraagt om een nieuwe balans

Ons watersysteem, met rivieren, sloten en beken ligt voor een groot deel in hoog Nederland (op de hoge zandgronden) en is gericht op ontwatering, afvoer en vasthouden van water. Een veranderend klimaat met langere droge en natte perioden vraagt om een aanpassing van het watersysteem om meer water vast te houden in landelijk en stedelijk gebied. Dit om een balans te vinden in de afvoer van water (voorkomen wateroverlast) en water sparen (voorkomen droogte). Samen met partners als natuur- en landbouworganisaties, gemeenten, provincies en woningcorporaties zetten we ons vakmanschap hiervoor in. Maar klimaatverandering vraagt een bijdrage van de hele maatschappij, 70% van Nederland is immers publiek bezit.