Wat doen wij bij droogte en wateroverlast


Het veranderende klimaat zorgt voor extremer weer, met langere periodes van droogte en intense (lokale) hoosbuien met een grote hoeveelheid regen in korte tijd. We zijn in het grootste deel van ons gebied voor de aanvoer van water afhankelijk van regen. Het is dan ook belangrijk om dat ‘kostbare’ water op te vangen en te bewaren als het valt, zodat we een stevige voorraad hebben als het een tijd droog is. Tegelijkertijd moeten we bij wateroverlast het water ook ‘gewoon’ snel genoeg kunnen afvoeren. Slim omgaan dus met water!

Slim omgaan met water / Extreem weer

Het wordt in Nederland steeds belangrijker om slim om te gaan met water. Het veranderende klimaat zorgt voor extremer weer. We gaan langere periodes van droogte ervaren, maar we krijgen ook te maken met meer intense hoosbuien. Er valt dan een grote hoeveelheid regen in korte tijd en dat vaak ook nog heel lokaal.

In ons gebied hebben we daarnaast een extra uitdaging die ons dwingt nóg slimmer om te gaan met water. We hebben in ons gebied namelijk geen wateraanvoer vanuit grote rivieren. Wel kunnen we in 42% van ons gebied water aanvoeren uit het Twentekanaal en het IJsselmeer. Maar in 58% van ons gebied zijn we voor de aanvoer van oppervlaktewater en grondwater grotendeels afhankelijk van regen.

We zullen die ‘kostbare’ regen dus nog meer moeten gaan opvangen en bewaren. Bij voorkeur daar waar het valt. Zo bouwen we voorraden op voor als het een tijd droog wordt. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar is in de praktijk nog niet zo makkelijk. Want om wateroverlast te voorkomen, moeten we in hele natte perioden (veel en langdurige regen) het overtollige water wel snel genoeg kunnen afvoeren.

Daarom experimenteren we op dit moment bijvoorbeeld al met het toepassen van ‘slimme stuwen’, de ontwikkeling van knijpduikers (die waterafvoer vertragen), het opbrengen van organisch materiaal op het land (dat werk als een spons) en het hergebruiken van gezuiverd rioolwater.

En af en toe zullen we waarschijnlijk ook een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater en/of grondwater moeten instellen.


Samen water sparen

Hoe houden we met elkaar voldoende water voor nu en later? Dat kan door samen zuinig te zijn op water. Op deze pagina lees je wat je kan doen om water te besparen en wie zich bezighouden met het water in Overijssel.