Grondwateroverlast herkennen


Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.

Oorzaak van grondwateroverlast kan zijn:

  • dempen van een sloot die diende voor de afvoer van overtollig water.
  • achterstallig onderhoud aan drainagesystemen rond bouwwerken.
  • een niet op de grondwaterstand afgestemde bouw.
  • het lokaal gevoerde oppervlaktewaterbeheer.
  • ondiepe, slecht doorlatende lagen, waardoor het water onvoldoende de bodem in kan zakken.
  • het beëindigen van een (langdurige) grondwateronttrekking, bijvoorbeeld een drinkwaterwinning.

Als u denkt dat u last heeft van een hoge grondwaterstand, is het verstandig om na te gaan of de overlast echt wel door grondwater wordt veroorzaakt. Het water kan ook afkomstig zijn van lekkage aan de waterleiding. Vraag ook bij uw buren na of zij water onder de woning hebben. Bent u de enige, dan is er een grote kans dat de overlast wordt veroorzaakt door de waterleiding of de riolering. Bel dan een installateur.