Grondwateroverlast


Grondwateroverlast herkennen

Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.

Overlast verhelpen

Hoge grondwaterstanden

Door het veranderd klimaat hebben we gemiddeld genomen te maken met meer neerslag in de winterperiode. We hebben ook steeds vaker te maken met hoosbuien en (te) natte perioden afgewisseld door perioden van langdurige droogte en watertekort. Dat maakt dat bijvoorbeeld het eenvoudigweg verlagen van het grondwaterpeil geen oplossing is.

Verlagen grondwaterstand

Let op met het verlagen van de grondwaterstand wanneer u in een zogenaamd 'zettingsgevoelig' gebied woont. Dit speelt bijvoorbeeld bij veengronden. In dergelijke gebieden kan verlaging van de grondwaterstand tot gevolg hebben dat de bodem inklinkt. Hierdoor kan uw erf verzakken. Ook kan schade ontstaan aan bebouwing, wanneer deze niet voldoende gefundeerd is. Schakel een bouwkundig expert in.

De verlaging van de grondwaterstand beperkt zich meestal niet alleen tot uw eigen perceel. Ook bij de buren kan zettingsschade optreden. Informeer hen daarom altijd vóórdat u aan de slag gaat.

Peilbeheer en grondwaterstand

Met peilbuizen kijken we hoe de grondwaterstand is. Hoe werken peilbuizen en kijk wat de grondwaterstand is (beschikbaar voor Enschede, Hengelo, Borne en Almelo)

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden van grondeigenaar, gemeente, waterschap en provincie met betrekking tot grondwater.