Mogelijkheden schadevergoeding


Wie te maken heeft gehad met wateroverlast en van mening is dat het waterschap zijn schade moet vergoeden, kan een verzoek tot schadevergoeding schriftelijk richten aan ons dagelijks bestuur.

Een adviescommissie adviseert het bestuur van het waterschap hoe om te gaan met verzoeken tot schadevergoeding. Dit is een onafhankelijke commissie met schadedeskundigen op het gebied van hydrologie, landbouw en recht.

Een verzoek tot schadevergoeding kan worden gericht aan: Waterschap Vechtstromen, T.a.v. het dagelijks bestuur, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.


Wij sturen dit verzoek vervolgens door naar de adviescommissie. De commissie neemt het verzoek in behandeling en brengt vervolgens een advies uit aan het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Het dagelijks bestuur neemt op basis van het advies vervolgens een besluit op het verzoek tot schadevergoeding.

Een andere mogelijkheid om schade vergoed te krijgen, is door het waterschap hiervoor aansprakelijk te stellen. U moet in dat geval bewijzen dat het waterschap onrechtmatig heeft gehandeld en voor uw schade aansprakelijk is. Dit is een gerechtelijke procedure.