Wateroverlast door overstroming


Overstroming ontstaan over het algemeen tijdens het hoogwaterseizoen, wanneer er langdurig veel regen valt en wij in ons gebied veel water vanuit Duitse rivieren ontvangen na veel neerslag of door smeltwater.

Om dit extra water te kunnen verwerken zullen onze medewerkers er tijdens hoog water alles aan doen om het water zo snel mogelijk af te voeren door middel van het verlagen van stuwen en inzetten van gemalen.

Samen met onze partners en onze omgeving zorgen wij er door middel van verschillende projecten in ons watersysteem voor dat overlast door langdurige neerslag en hoog water zo min mogelijk leidt tot overstromingen en wateroverlast.

Voorbeelden van deze projecten zijn; Veilige Vecht, Regge, Doorbraak, Kristalbad, en retentiegebieden zoals het Woolde, Genseler en Geeserstroom.

Normering

Zo werkt normering

Een van de taken van ons waterschap is het voorkomen van wateroverlast en het beperken van de gevolgen van overstromingen en wateroverlast.

Er zijn echter grenzen aan de bescherming die we bieden. Wateroverlast is nu eenmaal nooit volledig uit te sluiten.

Wanneer nemen wij maatregelen?

Wij moeten nagaan of ons watersysteem voldoet aan de gestelde normen op basis van het huidige klimaat.

Waar dat niet het geval is, is sprake van een knelpunt. We kijken dan in hoeverre het mogelijk is om het knelpunt op te lossen.

Schade door wateroverlast

Als er heel veel neerslag valt, is schade door wateroverlast niet uit te sluiten. Voor het antwoord op de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is, kijken we naar de oorzaak van de schade. Een belangrijk onderscheid is of wateroverlast het gevolg is van een hoosbui of van een overstroming.

Mogelijkheden schadevergoeding

Wie te maken heeft gehad met wateroverlast en van mening is dat wij als waterschap deze schade moet vergoeden, kan een verzoek tot schadevergoeding indienen. Deze dient u schriftelijk te richten aan het dagelijks bestuur van Vechtstromen.