De zone langs de beek verlagen


Als we de breedte van een beek “klein houden”, maar de zones daarlangs enkel decimeters verlagen, ontstaat er extra ruimte voor de berging van hoge winterafvoeren. De zones langs de beek worden een soort smal beekdal, dat alleen in de winter kan over- of mee-stromen.

Groot voordeel is dat de beek  zelf relatief smal mag blijven wat gunstig is voor de voldoende stroming in de zomer en een hoog zuurstofgehalte in het water. Door de verlaagde zones naast de beek overstroomt het daar ‘s winters wel, maar de aangrenzende landelijke landerijen hebben er geen last van.

Oplossing voor verdroging

Deze en de vorige twee maatregelen zijn gecombineerd de oplossing voor de huidige verdrogingsproblemen. Problemen die eigenlijk heel onverwacht ontstonden door het rechttrekken, verdiepen en kanaliseren van alle sloten en beken in de vorige eeuw. Landinrichters en waterschappers waren toen gefocust op het zo snel mogelijk afvoeren van de gevallen neerslag in het stroomgebied. Inmiddels weten we dat er ook een nadelige kant zit aan die werkwijze. Een nieuw probleem is de klimaatverandering waardoor ook extra verdroging optreedt, we moeten dus goed vooruit kijken, bij maatregelen.