Herstellen van beken en rivieren


Om te voldoen aan de KRW-richtlijnen zijn nog in 17 van de 49 wateren in ons gebied maatregelen nodig. Ook in deze wateren zorgen we ervoor dat vissen weer ongehinderd langs obstakels kunnen zwemmen en richten we beekdalen opnieuw in. Daarnaast maaien we waterkanten en bermen op een manier die bijdraagt aan de natuurlijke situatie. Hoe we dat allemaal doen, kun je lezen op deze pagina.

Bij het uitvoeren van maatregelen bouwen we zoveel mogelijk met de natuur. In plaats van te proberen het water te beteugelen, nemen we maatregelen om de natuurlijke processen in rivieren en beken voor ons te laten werken in plaats van tegen ons. Op plekken waar het niet mogelijk is om natuurlijke maatregelen te nemen, kiezen we voor technische oplossingen om het gewenste resultaat te bereiken.

Vistrap in Geeserstroom om stuw te omzeilen