"Kunstwerken"


Bouwkundige waterbezienswaardigheden worden kunstwerken genoemd. Het zijn waterbouwkundige constructies in, op en langs de kanalen, rivieren, beken en sloten. Vaak liggen ze op plaatsen waar wandel- en fietsroutes de beken en sloten kruisen. Voorbeelden van kunstwerken zijn stuwen, sluizen, gemalen en vistrappen.

Stuwen en vistrappen

Veel vissoorten moeten grote afstanden afleggen om zich te verplaatsen van paai- en opgroeigebieden naar voedselgronden. Stuwen, gemalen, sluizen en waterkrachtcentrales belemmeren de vissen in hun natuurlijke gedrag. We hebben visvoorzieningen aangelegd om beken en rivieren weer bereikbaar te maken voor vissen.

Vistrap

Vismigratie

Vissen zijn continu in beweging. Al zwemmend zoeken ze de juiste plek om te paaien (het voortplantingsgedrag van vissen), te rusten of om voldoende voedsel te kunnen vinden. De afstand die ze hiermee afleggen, hangt af van het reisdoel en de vissoort. Om een gezonde visstand te behouden, is het belangrijk dat vissen vrij kunnen bewegen in het water. Wij nemen maatregelen om het leefmilieu voor vissen, en hiermee de visstand, te verbeteren. Een van die maatregelen is het aanleggen van passages zodat de migratie van vissen niet verder wordt belemmerd door menselijke hand.

Daarnaast is er in de Berflobeek een heuse Vissluis gerealiseerd!


Banisgemaal

Kunstwerk Banisgemaal

Dit eerste gemaal in Twente is in 1959 gebouwd. Almelo vormde het grootste knelpunt bij de afvoer van water uit de hoger gelegen gebieden. Als oplossing werd het Banisgemaal geplaatst. Het gemaal is nog steeds in dienst, bijna elk jaar wordt er bij hevige regenval een beroep op het gemaal gedaan.

Stuw De Haandrik

Kunstwerk De Haandrik

De stuw De Haandrik zorgt dat het water in de Vecht niet te laag komt te staan. Vroeger konden boten door de sluis, naast de stuw, richting Gramsbergen over de Vecht varen. Daar bevond zich een verbinding met de (nu gedempte) Dedemsvaart.

Schuivenhuisje

Kunstwerk Schuivenhuisje

Op het kruispunt van de Dinkel en het kanaal Almelo-Nordhorn staat het schuivenhuisje. Tot 1960 werd overtollig water door het heffen van de schuiven afgevoerd. Het schuivenhuisje is nu een monument. (door de traliedeur bij het zitje kun je een diaklankbeeld zien).

Spaarsluis

Kunstwerk Sluis

De vaarverbinding van Erica-Ter Apel, de Veenvaart, is een belangrijke schakel in het Nederlandse toervaartnet en zorgt voor een verbinding met Duitsland. Aan het eind is een spaarsluis gebouwd. Deze maakt gebruik van twee opslagbekkens, hierin wordt water tijdelijk opgeslagen.