Eerste vissluis in Twente draait op zonne-energie


De Berflobeek is het leefgebied van diverse vissoorten. Veel vissen zwemmen tegen de stroom in, op zoek naar gebieden waar ze eitjes kunnen leggen. Stuwen vormen hierbij een hindernis. Als oplossing leggen we vaak vistrappen of nevengeulen aan. In de Berflobeek hebben we, samen met aannemer Oranjewoud Realisatie, gekozen voor een nieuwe methode: Een Vissluis.

Het grote voordeel van een vissluis is, dat er weinig ruimte voor nodig is om een groot verschil in het waterpeil te kunnen overbruggen. De vissluis is een soort ‘lift voor vissen'. De sluis werkt geheel op zonne-energie.

Meten is weten

We hebben na het plaatsen van de vissluis onderzocht of het ook echt werkt. Gedurende een vastgestelde periode hebben we gemeten hoeveel en welke vissen door de vissluis zijn gezwommen. De eerste resultaten van de meting zijn veelbelovend. Zeven soorten vissen zijn al door de vissluis gezwommen waaronder blankvoorn, riviergrondel, bermpje, ruisvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars en paling.


Vissluis - Copyright Stephan Timmers en buro NiV

De vis zwemt een betonnen bak binnen. Deze sluit na een tijdje, waarna de vis net als een schip in een sluis omhoog gebracht wordt. Als de vis ‘boven' is gaat de bak aan de andere kant open en kan hij verder zwemmen. Een prachtige oplossing en tegelijkertijd de eerste vissluis in Twente.