N2000 Dinkel Kralen Noord


Samen met onze gebiedspartners werken wij in het Dinkeldal vanuit Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgaven aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier. De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuishoren.

Het N2000 Dinkeldal is onderverdeeld in twee plangebieden: Dinkel-Zuid en Dinkel-Noord. De werkzaamheden in Dinkel-Zuid zijn inmiddels afgerond. Nu gaan we aan de slag met de opgaven in het noordelijke plangebied. Dat is het projectgebied voor N2000 Dinkel Kralen Noord. Tussen de Ellermansbrug in Losser en de Beuningerbrug in Beuningen worden er maatregelen uitgevoerd op 10 locaties. Deze afgebakende gebiedjes langs de Dinkel noemen we ´kralen´. Per kraal worden maatregelen genomen die de leefomgeving voor planten en dieren verbeteren en de aanwezige natuur versterken. Dat gebeurt op gronden, die door de eigenaar hiervoor beschikbaar zijn gesteld.

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met projectleider Caspar ter Brake.

Caspar ter Brake

caspar_ter_brake

Projectleider

088 220 33 33

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Project informatie

Het waterschap staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer, ook in het Dinkelgebied. Met de Dinkelagenda willen we richting geven aan onze inspanningen in het stroomgebied van de Dinkel.

logo_provincie_overijssel_fc

natura_2000