Inloopbijeenkomst herinrichting Schoonebeekerdiep op 25 april

Gepubliceerd op 18 april 2024

Waterschap Vechtstromen is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden in het Schoonebeekerdiep. Inmiddels zijn we tot een definitief ontwerp gekomen voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep. Dit ontwerp lichten wij graag toe tijdens de inloopbijeenkomst op 25 april. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij ook het definitieve ontwerp voor het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek.

Aanpassingen voorlopig ontwerp Schoonebeekerdiep

In november 2023 presenteerden wij tijdens twee informatieavonden het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep. Op basis van de gesprekken tijdens en na deze informatieavonden zijn er in het voorlopig ontwerp kleine aanpassingen gedaan en ligt er nu een definitief ontwerp. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep is inmiddels bij de gemeente Emmen ingediend. Binnenkort worden ook de omgevingsvergunning bij de gemeente Coevorden en de omgevingsvergunning bij het waterschap zelf (voorheen projectplan) aangevraagd en ter inzage gelegd.

Inloopbijeenkomst op 25 april

Je bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op donderdag 25 april. Hier presenteren wij het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep. De bijeenkomst vindt plaats bij De Dorpshoeve, Europaweg 145 in Nieuw-Schoonebeek.
Van tevoren aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur staat de koffie klaar!

Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek

Tijdens de inloopbijeenkomst op 25 april presenteren wij ook het definitieve ontwerp voor het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek.
Voor het landbouwgebied ten zuiden en westen van de toekomstige Buffer Zuid legt waterschap Vechtstromen een nieuw watersysteem aan. Doel van het nieuwe watersysteem is om indien nodig water aan te kunnen voeren naar Buffer Zuid en de landbouw ten zuiden van de buffer, en waar nodig water af te kunnen voeren. In het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek staat hoe het waterschap de waterhuishouding in dit gebied gaat herinrichten.

Planning en informatie

Onder voorbehoud van de verdere procedures en aanbesteding, verwachten wij in het najaar 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden aan het Schoonebeekerdiep.