Vecht, Regge en Dinkel buiten oevers, enige overlast niet te voorkomen

Gepubliceerd op 22 december 2023

Met alle regen en het water dat via rivieren als Vecht en Dinkel vanuit Duitsland ons gebied in komt, treden op veel plekken beken en rivieren buiten hun oevers. Dit kan op sommige plekken overlast geven. Ook afgewaaide takken en bladeren zorgen voor problemen. Ze verstoppen bijvoorbeeld de roosters en ondergeleiders. Onze medewerkers zijn momenteel dag en nacht aan het werk om het vele water af te voeren en verstoppingen tegen te gaan. We doen wat we kunnen om ernstig wateroverlast te voorkomen.

Wateroverlast voorkomen

Op verschillende plaatsen in ons gebied, zoals rond de Dinkel, leidt het hoge water tot hinder en overlast door ondergelopen wegen, fietspaden, weilanden etc.. Wij vinden dit vervelend en begrijpen goed dat mensen zich bij ons melden voor hulp en om hun zorgen delen. Met de huidige weersomstandigheden is enige hinder echter niet te voorkomen.

We doen ons uiterste best om overlast te voorkomen, maar we zijn zeker nog tot na de kerstdagen bezig om het vele water zo snel mogelijk uit ons volle watersysteem af te voeren. Dat is niet eenvoudig, ook al staan de stuwen in hun laagste stand. Want ook bij de waterschappen om ons heen zit het watersysteem vol.

Onze medewerkers in het veld werken dag en (delen van de) nacht om de gemalen op volle toeren te laten draaien en bladeren en takken voor roosters en duikers weg te halen. Dit voorkomt dat deze verstopt raken of dat er schade aan stuwen en gemalen ontstaat. Helaas kunnen we niet alle overlast voorkomen, simpelweg omdat er veel meer neerslag valt dan het watersysteem en de bodem aankan. Hierdoor is er nauwelijks nog ruimte om water te kunnen bergen.

De aankomende dagen zal er naar verwachting nog meer neerslag vallen. Doordat de bodem verzadigd is stroomt dat water direct door naar de watergangen. We verwachten de hoogste standen in de rivieren - Vecht, Dinkel en Regge - in de loop van de kerstdagen.

Banisgemaal en Overijsselse Stuw ingezet

Gisteren is het Banisgemaal bij Almelo ingezet. De grote pompen van dit gemaal worden 1 à 2 keer per jaar aangezet, bij langdurige en/of hevige regenval. Het Banisgemaal pompt 10.000 liter per seconde van De Loolee via het Kanaal Almelo-Nordhorn naar het Twentekanaal.

Ook is gisteren de Overijsselse stuw open gezet om al het overtollige water af te kunnen voeren. Dit is de stuw tussen het Coevorden-Vecht kanaal en het afwateringskanaal tussen Coevorden en Ahne. Deze stuw wordt normaliter eens per jaar ingezet bij hoog water op het kanaal.


Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen. Meer informatie over wateroverlast .

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor ons algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.