Het blijft regenen, Vecht, Regge en Dinkel verder buiten oevers

Gepubliceerd op 23 december 2023

Het waterpeil in onze rivieren de Dinkel, de Regge en de Vecht blijft naar verwachting tot en met de kerst nog stijgen. Op verschillende plekken zijn deze rivieren nu buiten de oevers getreden en dit veroorzaakt hier en daar overlast. Onze medewerkers zijn dag en nacht aan het werk om het water in goede banen te leiden en zo snel mogelijk af te voeren. Verschillende wegen en fietspaden bij de Regge en de Dinkel zijn afgezet. We doen een dringende oproep om niet voor het plezier een kijkje te komen nemen, zodat de beschikbare wegen goed bereikbaar blijven.

Vecht

De Vecht heeft moment een afvoer van circa 95 m3 per seconde. Dit zal volgens de huidige verwachting toenemen tot ongeveer 140 m3 per seconde op dinsdag 26 december. Dit komt ongeveer eens in de 10 jaar voor. Ook daarna blijft de waterstand in de Vecht nog hoog. Er zijn op de dijk bij Gramsbergen doeken geplaatst om ervoor te zorgen dat deze niet uit gaat spoelen.

Dinkel

De Dinkel is bij Losser en De Lutte fors buiten de oevers getreden. Daar wordt op dit moment een afvoer van circa 25 m3/per seconde gemeten. Volgens de huidige verwachting zal dit verder toenemen tot ongeveer 28 m3/per seconde op zondag 24 december. Ook daar komt de huidige hoge waterstand en afvoer ongeveer eens in de 10 jaar voor. Op verschillende plekken langs de Dinkel wordt inmiddels wel overlast ervaren. Bij Overdinkel, Losser en De Lutte zijn verschillende wegen en fietspaden afgezet.

Regge

Ook op de Regge staat het water erg hoog. Bij Notter (de midden Regge) wordt extreem hoogwater gemeten. Bij Archem (beneden Regge) is vannacht een nooddijk geplaatst. De komende 48 uur wordt er ca. 20-30 mm regen verwacht. De waterstand zal daardoor naar verwachting nog wat verder stijgen. In de omgeving van Hancate is de Regge buiten de oevers getreden, waardoor we de weg hebben moeten afzetten. Ga niet met de auto, fiets of lopend door het water. De stroming kan verraderlijk zijn. Daarnaast is het asfalt niet meer zichtbaar en kun je wegzakken wanneer je ernaast terecht komt.

Kanalensysteem

Op dit moment zijn er geen grote problemen met de waterstanden in ons kanalensysteem. Via het Afwateringskanaal tussen Coevorden en Gramsbergen wordt circa 35 m3 per seconde afgevoerd. Er wordt extra ruimte gecreëerd om nog meer neerslag op te kunnen vangen.

Maatregelen

De stuwen staan laag, de gemalen draaien op volle sterkte en de medewerkers in het veld werken dag en nacht om de afvoer van het water in goed banen te leiden. Zo worden continu roosters schoongemaakt om te voorkomen dat de aanvoer van de gemalen verstopt raakt. Waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen om overlast zo goed mogelijk tegen te gaan, zoals de inzet van extra pompen en het plaatsen van zandzakken.


Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen. Meer informatie over wateroverlast .

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.