Hoogwater update – waterpeil blijft hoog

Gepubliceerd op 24 december 2023

Het stijgende waterpeil in onze rivieren lijkt wat af te vlakken. Er blijven echter regenbuien vallen en de onzekerheid in de neerslagverwachting is groot. We houden er rekening mee dat de waterpeilen nog wat verder stijgen en dat de rivieren ook breder uit gaan waaieren. Onze medewerkers blijven dag en nacht aan het werk om het water in goede banen te leiden en zo snel mogelijk af te voeren.

De Vecht

Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van circa 100 m3 per seconde. Volgens de huidige verwachting zal dit nog verder toenemen tot ongeveer 140 m3 per seconde op zaterdag 30 december. Dit komt ongeveer eens in de 10 jaar voor. De Vecht zit dus goed vol, maar er zijn vooralsnog geen grote problemen. Ook na 30 december blijft de waterstand nog hoog.

De Dinkel

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 28 m3 per seconde. Dit komt ongeveer eens in de 10 jaar voor. Volgens de huidige verwachting zal de afvoer van de Dinkel stabiliseren. De onzekerheid in de neerslagverwachting is echter groot. Er is een hoogwatersituatie rondom de Ruhenbergerbeek. Dit heeft hoge prioriteit en aandacht van onze medewerkers.

De Regge

De Regge heeft op de midden Regge extreem hoog water, de beneden Regge is ook hoog. Op dit moment zijn de waterstanden op de Regge wat gestabiliseerd. Als gevolg van de neerslag kan deze echter alsnog weer gaan stijgen. Het hoge waterpeil op de Regge heeft er voor gezorgd dat er rondom Hancate bij het Zwolsekanaal wateroverlast is ontstaan bij een woning en omliggende panden. Hier hebben wij een zandzakkendijk aangelegd om de woning te beschermen tegen het water.

Drentse kanalensysteem

Via het Afwateringskanaal wordt circa 60 m3 water per seconde afgevoerd. Door de neerslag van gisteren zijn ook hier de waterpeilen echter gestegen. Op dit moment zijn er geen grote problemen met de waterstanden in het kanalensysteem.

Weersvoorspelling

Tot en met zaterdag 30 december wordt er vrij veel wind en van tijd tot tijd (mot)regen verwacht. Eerste kerstdag verloopt eerst wat rustiger, waarbij het in de ochtend in het noorden van ons gebied wat droger wordt. Later gaat het weer regen. De vooruitzichten op de lange termijn (zondag 31 december tot en met zondag 07 januari) zijn minder gunstig, er is grote kans op aanhoudend wisselvallig en zacht weer, met bijzonder veel neerslag.

Niet kanoën op beken en rivieren door sterke stroming

Het is levensgevaarlijk om nu te gaan kanovaren op de Regge, Dinkel of één van de andere rivieren met kanoroutes in ons gebied. Ook als het even droog en mooi weer is. Door de vele regen zijn de waterpeilen en stroomsnelheden erg hoog en onvoorspelbaar. Zeker de Dinkel en de Regge zijn op sommige plekken nu woest kolkende rivieren en er drijven takken en andere rommel in het water.


Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen. Meer informatie over wateroverlast .

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.