Samenwerking en projecten


Het voorkomen van wateroverlast en droogteschade kunnen wij als waterschap niet alleen. We kunnen slechts een stukje van de puzzel aanleveren. De andere stukjes liggen in de handen van inwoners, gemeenten, ondernemers, agrariërs, planologen, kennis- en onderzoeksinstellingen.

Met verschillende projecten werken wij al aan maatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg van retentiegebieden of herinrichting van rivieren.

Samenwerken in het landelijke gebied

Waterschappen en agrariërs werken al honderden jaren samen aan voldoende, schoon en veilig water. Door klimaatverandering komt er druk te staan op deze samenwerking en zoeken we samen constant naar een balans tussen natuur en landbouw. Ook staatsbosbeheer,natuurorganisaties (zoals Landschap Overijssel), adviesbureaus en kennisinstellingen zijn onderdeel van dit gesprek.

Samenwerken in de stad

Op veel plekken in de stad verdwijnt het regenwater in het riool via regenpijp en waterafvoergoten. Vroeger was dit voldoende maar met de hevige regenbuien van nu loopt het riool steeds vaker over en kan het water nergens naartoe. Er moet dus meer ruimte worden gecreëerd voor water in de stad (een regenwatervijver, een beek of opvanggebied zoals een waterplein of wadi). Omdat er in een stad weinig ruimte is, zijn de oplossingen vaak maatwerk. We hebben de inzichten, medewerking en toestemming nodig van inwoners en gemeenten, maar ook nieuwe innovatieve ideeën om water op te vangen, te bergen of af te voeren.

Buitenlandse samenwerking

Klimaatverandering is natuurlijk een wereldwijd probleem. Zo kunnen wij leren van anderen of hulp bieden aan diegenen die niet de juiste kennis bezitten. Op het gebied van klimaatverandering zijn er momenteel meerdere buitenlandse samenwerkingsprojecten:

Voorbeelden

Zo hebben wij in overleg met een VVE en de gemeente Hengelo drie wadi’s aangelegd op privaat terrein (lees meer: Hengel’eau). Deze wadi’s geleiden het regenwater naar de Drienerbeek. Zo komt het water niet in het riool terecht en is er minder kans op ondergelopen straten en wateroverlast. Dit had nooit gekunt zonder samenwerking.

Een ander voorbeeld is de aanleg van de Roombeek in Enschede. Voor de start van het project hebben wij aan inwoners gevraagd welke dingen er verbeterd konden worden in de wijk. Zo kwamen wij erachter dat er meer ruimte moest komen voor parkeerplekken en dat er in de buurt weinig speelplekken waren voor kinderen. Het waterschap heeft toen besloten om op sommige plekken de beek onder de grond aan te leggen (door een buis) zodat er voldoende ruimte was voor parkeerplekken. Daarnaast is er in het park waar de beek doorheen stroomt een waterspeelplaats aangelegd die wordt gevoed door het beekwater. Dankzij de inzichten van inwoners en kennis van de gemeente is het water weer een onderdeel geworden van de stad in plaats van een probleem.


Projecten

Klimaatverandering gaat sneller dan verwacht, maar is niet nieuw. Met verschillende projecten werken wij aan maatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg van retentiegebieden. Hierdoor kunnen we tijdens piekbuien water opvangen, opslaan of afvoeren. In tijden van droogte is het belangrijk dat we voldoende water hebben voor onszelf, dieren en planten. Afvoeren is dus niet altijd de beste oplossing omdat we dan juist tekort komen in tijdens periodes van schaarste.

Andere voorbeelden van projecten: